سمیه اسدبیگی؛ سخنران و مدرس فن بیان، سخنرانی و بهبود فردی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران
  • سابقه بیش از ۷ سال فعالیت در زمینه تحلیل و طراحی نرم افزار
  • نویسنده کتاب با سخنرانی قدرتمند شو (به سبک agile)
  • نویسنده کتاب مدیریت ترس و استرس در سخنرانی
  • برگزاری و اجرای چندین دوره جامع و بلند مدت در حوزه (فن بیان، سخنرانی و بهبود فردی)
  • برگزاری سمینارهایی در نمایشگاه بین المللی در حوزه کسب و کار و مدیریت فرآیند های کسب و کار
  • برگزاری دوره ها و کارگاه هایی در زمینه نرم افزار
  • همکاری با جهاد دانشگاهی و سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران برای برگزاری دوره هایی در زمینه کسب و کار، فنون مذاکره و فن بیان و سخنرانی
  • مشاور و مربی به افراد و برخی از سازمان های خصوصی
  • آموزش بیش از ۱۰۰۰ (نفر- ساعت) در زمینه فن بیان و سخنرانی