تمام مطالب برچسب : رفتار قاطعانه،چطورقاطعانع رفتار کنیم؟
چطور قاطعانه رفتار کنیم؟

چطور قاطعانه رفتار کنیم؟

    ?سوال: چرا نمیتونم حرفم رو به دیگران بفهمونم؟ خسته شدم به عنوان مثال: وقتی میخوام یه موضوعی رو در تیم های کاریمون در شرکت به همکارانم توضیح بدم، خیلی ازش استقبال نمی شه. با وجود اینکه علم و دانش آن مطلب رو دارم. اما همکارانی دارم که با وجود اینکه دانش خاصی ندارند اما حرفشون برش داره. !!!مسئله: بارها شده که می خوام یه درخواستی از فردی داشته باشم اما خجالت می کشم بهش بگم و انقدر تو دلم خودخوری می کنم ازینکه نتونستم حرفم رو قاطعانه بزنم. !!!مسئله: من یه مشکلی دارم و اون هم اینه که نمیتونم به دوستانم، همسرم و خانوادم “نه” بگم و این به من آسیب های زیادی زده. بارها شده برای خودم […]