محصول غیر حضوری دوره جامع فن بیان، سخنرانی و عزت نفس آماده شد.

مشاهده
در جادوی کلام عضو نیستید ؟ عضویت در جادوی کلام